Končí duben 2021

A stále ještě není jisté, zda už konečně bude s virovou kalamitou konec. Ano, situace se lepší ale to už tady bylo a najednou bylo opět zle. Teď už ale věříme, že koncem května už bude natolik dobře, že se konečně vrátíme k přednáškám a hlavně, svoláme výroční schůzi, na které musí proběhnou nové volby Výboru. Nutně potřebujeme pokladní za nemocnou paní Petrákovou  a správce/správkyni knihovny a archivu za Dr. Svejkovskou, po které se nám stýská. Finanční situace i přes dost nízký dar MČ P3 je slušná, Raiffeisen stavební spořitelna nám slíbila dar na zabezpečení prostor Spolku - příspěvek na bezpečnostní dveře, které jsme museli pořídit namísto původních, kdysi vloupáním poškozených. Stály nás 30 tis. Kč, což zlikvidovalo naší "zálohu na zlé časy". Raiffeisenka  nám  zpětně přispěje 20 tis. Kč. Díky! Letošek je zachráněný a můžeme dokonce i investovat do činnosti Spolku např. svázáním Radničních novin, které máme v archivu uložené od počátku jejich vzniku, i novým uložením a uspořádáním archiválií.

Polovina března 2021

Pandemie ohrožuje svět. Nikdo není mimo hru, vir může zasáhnout kohokoliv, kdekoliv, kdykoliv a zatím má na celém světě stále "na vrch". A očkování, kterého je kvůli nedostatku vakcín jak šafránu? Jak dlouho vydrží? Jakou bude mít ochrannou schopnost proti mutacím viru? Boj proti ohrožní lidstva by neměl být politickou otázkou. S viry nyní bojuje celý svět, bez ohledu na demokracii či jiný systém v té které zemi.  

Klub přátel Žižkova se distancuje od politických otázek, zabývá se historií Prahy 3, kterou chce zachovat příštím generacím. Ani nehodnotí správnost těch či oněch kroků, které se na jejím území odehrály a odehrávají. Bojoje o "přízemní věci", o svojí existenci z hlediska financí na provoz.

11. října 2020

Koronavirus, koronavirus, slyšíme dnes a denně a počet nakažených roste. Vláda přijímá proti pandemii další opatření, které se pochopitelně musí odrazit i v naší činnosti. Od října jsou tedy přednášky opět přerušené. Zůstává pouze individuální informační činnost pro veřejnost. Abychom zájemcům o historii Prahy 3 poskytli alespon něco z naší činnosti, vydáme během měsíce další číslo našeho zpravodaje. Všechna vydání můžete nalézt na webových stránkách spolku www.zizkov-kpz.webnode.cz.

14. září 2020

Je nejvyšší čas podat žádost o Podporu městské části. Skončilo léto a proběhla první beseda. Příští setkání bude nad dílem a životem Jaroslava Ježka a jeho působení v Osvobozeném divadle. Nesměle se pokusíme zazpívat několik písniček s doprovodem amatérské kytary. Přicházejí lidé a potřebují informace o svých předcích a domech v nichž žili. Chybí nám paní Svejkovská, která byla v knihovně a archivu "doma". Musíme někoho sehnat, kdo se do našeho archivu a knihovny zapojí.

21. června 2020

Spolek opět žije a pracuje, až na nějaké marodění, obvyklým životem. Poslední červnovou přednáškou končí první pololetí a nastává léto, kdy nikdy nebyl o přednášky zájem - mnozí obyvatelé, zejména starší ročníky, přesídlí na chaty a chalupy. Pro spolek to je ale doba, kdy musí připravit náplň druhého pololetí a zpracovat plán na příští rok, protože už v září je třeba podat žádost o Podporu na rok 2021. Bude?

PetrKall

22. května 2020

Rozloučili jsme se s Bróňou. MVDr. Bronislava Svejkovská nás opustila, nečekaně, a sbohem jsme jí mohli dát až u rodinného hrobu. Po Bróně zůstává mezera mezi těmi, kteří spolek "táhnou". Nejde zapomenout na její angažování se při stěhování na novou adresu. Po zvolení pana Stomeho do Výboru se přihlásil do KPŽ pan Vronský, další z těch, kteří o Žižkov a jeho historii měli a mají zájem. Přichází do spolku nová, mladá, perspektivní krev? Kéž by.... Od června konečně zahjujeme přerušený cyklus přednášek a protože není čas na hledání, sáhneme do "šupliku" v Klubu. Zmíněná naděje na sponzorský dar na bezpečnostní dveře ve výši 30 tis.Kč se dosud nenaplnila. Dveře už slouží, ale v rozpočtu je "díra", která se jednou může vymstít. Nicméně, naděje prý umíra naposledy, sponzor ještě neřekl rozhodné ne......

PetrKall

9. března 2020

Dotahujeme poslední administrativu, plynoucí z přestěhování - Rejstřík spolků (Onchodní rejstřík) nám zapsal nové sídlo spolku. Následně měníme banku, protože z dřívějších 130 - 150 Kč měsíčně se poplaatky zvedly o 100 Kč kvůli novému systému elektronického přístupu ke kontu. Vydání za vedení a ovládání bankovního účtu ve výši 230 - 250 Kč měsíčně je opravdu zbytečné, když jiné banky mají obojí zdarma. V současných dnech nás dost zaskočila nastávající koronovirová epidemie, jednak kvůli onemocnění, jednak kvůli riziku nákazy posluchačů při shromažďování na přednáškách. Navíc, onemocnění koronavirem je pro starší ročníky hodně nebezpečné. Pozastavujeme tedy činnost.

PetrKall

17. února 2020

Uplynul hodně dlouhý čas od posledního zápisu. Čas naplněný starostmi a prácí. Každý z nás má dobrý pocit že čas nebyl promarněný: spolek je přestěhovaný. Jistě, ještě nějaký čas budeme pociťovat stěhování, zejména nezvykem na nové uspořádání materiálů archivu a knihovny i nábytku. Také se zdá, že spolek stěhování ustál i z hlediska financí, resp. jejich neplánovaného vydání. Samotné stěhování stálo 15 tis. Kč, něco v drobných vydáních, ale určitě to nebylo víc než celkem 20 tis. Kč. Ještě jedno velké vydání nás čeká, bezpečnostní dveře do klubu. Ale je jistá naděje, že dostaneme od sponzora dar, který toto vydání pokryje. Ne ještě ty peníze nemáme, ale už se našel další, který spolku daroval nemalou částku, která by v případě nesplněného slibu hodně pomohla v rozpočtu. Pro letošní rok dostal spolek Podporu městské části a tak se zdá, že se blýská na trošku lepší časy. Dostali jsme od jednho člena velkorysý sponzorský dar - 10 tis. Kč. Díky! Celé přestěhování můžeme ohodnotit jako úspěšné. Určitě přinejmenším do lepšího prostředí. I na fotografiích je to vidět. Ostatně, přijďte se podívat....

PetrKall

19.listopadu 2019

Spolek je přestěhovaný na novou adresu Ondříčkova 35. K tomuto datu předáváme vyklizené prostory v Blahoslavově 2 pronajímateli. V nových prostorách je místnosti Pracoviště kompletně uspořádaná, místnost Knihovna a Archiv je zatím bez úložného nábytku, který nám přislíbila jako dar stěhovací firma Podrazil.   V provozním stavu je přednášková místnost, kde je ale zatím v krabicích uložený materiál Knihovny a Archivu. To však nebrání tomu, aby mohly být obnoveny obyklé přednášky a besedy. První přednáška na nové adrese, a zárověň poslední v roce 2019, bude 10.12.

PetrKall

Je konec října a ještě jednou ze staré adresy.

Adaptace prostor probíhala dost pozvolna ale konečný úspěch se dostavil. Prostory jsou upravené, připravené k nastěhování. V současné chvíli se podepisuje nájemní smlouva a celý archív, knihovna a další je zapakováno ve stěhovacích krabicích. Vlastní stěhování probehne ve druhém týdnu v listopadu, pokud zrovna v tom termínu stavba neuzavře přední vchod do domu kvůli adaptaci. Stěhovat přes zadní vchod by znamenalo nosit vše až z Bořivojovy ulice, tedy dobře 200 m. Zatím jsme přestěhovali obraz Žižkova, což byla velká pouliční atrakce. Obraz má rozměry 2,20 x 2,20 m, což projde dveřmi jedině za cenu velkého prohnutí obrazu. V to nám pomohl jeho autor, ak.malíř Novák. Společně jsme pak obraz vezli pěšmo na růdlu po ulicích, což budilo značný zájem lidí na celé trase Blahoslavova - Bořivojova. Obraz by domem neprošel, musel se stěhovat přes stávající lešení, a to dřív, než bude lodžie zasklená. Ale už visí! Už je svépomocí přestěhovaná i kuchyňka včetně obsahu. Je to desítka drobností, které souvisejí - přihlásit (včetně revize) a v Blahoslavově odhlásit elektřinu, dohodnout přeložení připojení internetu (dělajíé pro nás téměř nemožné) a také v souvislosti se stěhováním, výměna nábytku za měné letitý Stávající je někdy z padesátých let, zděděný po kdovíkom, držící pohromadě silou dobré vůle. Tady velký dík stěhovací firmě, která pro Klub přátel Žižkova dělá víc než je v současnosti zvykem. Děkujeme Městeké části Praha 3 za prostorý, Správě zbytkového majetku Praha 3 za vše kolem adaptace prostor a dalším a dalším, kteří pomohli a pomáhají. I s administrtivou jsme si to stěhování představovali jednduší. Hned po novém roce musí Členská schůze schválit novou adresu pro Rejstřík spolkové činnosti při Městském soudu a zavést to i do Stanov spolku. Ani obvyklé Vánoční setkání se nekoná, bude spojené až s "Otevřením nového klubu" někdy v polovině ledna. Obojí ale nezasáhne do spuštění pravidelné přednáškové činnosti, protože obratem po přestěhování bude přednostně zprovozněna přednášková místnost. Archiv a pracoviště spolku možná bude mít chvíli zpoždění vzhledem ke zmíněné výměně nábytku.

PetrKall

Jaro a léto 2019

Spolek žije přípravami na blížící se stěhování. Prostory jsou už jasné, ale potřebují dost zásadní úpravy, velice náročné na finance. Měříme, počítáme, nejen prostory ale i finance. Bude to náročné, protože staré kancelářské skříně z padesátých let,  úložné skříně archivu a knihovny, prokazatelně stěhování nepřežijí. Máme ale příslib od sponzora, který slíbil darovat skříně novější. V odkazu "Prostory" je plánek nových prostor, jejich zařízení a využití. Je z něj patrné, že jsou sice nepatrně stísněnější, ale spolek se s tím dokáže vyrovnat. Náhradou za to bude daleko lepší poloha spolku v Ondříčkově ulici, tedy blíž MHD. Doufáme, že vše proběhne dobře a návštěvníky našich besed a přednášek uvítáme již koncem září či října.

PetrKall

Leden 2019

Je začátek roku 2019, blíží se reivitalizace domu a Spolek nemůže čekat do poslední chvíle, kdy už bude mít v ruce výpověď. Začínáme se tím intezívně zabývat. Bohudík se objevila řada signálů o tom, že Městská část Praha 3 spolek v těchto těžkých chvílích podpoří.

PetrKall

Konec roku 2018

Po šesti letech, tedy od odchodu paní Polanecké, se Spolek znovu dostává do opravdu vážných problémů. Dům na adrese Blahoslavova 2 bude v roce 2019 a dál procházet revitalizací. Projekt s prostory pro naší činnost nepočítá.

Znamená to vystěhování Spolku z prostor, které užíváme, protože mají být využity pro jiné účely. Vše tedy bude nutné zabalit a připravit k přestěhování. Kam? To je samozřejmě otázka. Velkým problémem je i průměrný věk členů Spolku přes sedmdestát let a v takovém věku už se stěhování jeví jako téměř nerealizovatelné - zabalit archiv, knihovnu a další..... Je to spousta materiálů, které je třeba vzít do ruky, popsat a dát do nějakých krabic či plastových přenosek. Dalším problémem jsou stávající prastaré, rozpadající se kancelářské skříně, které stěhování nejspíš nepřežijí. Jde o přibližně 10 zamykatelných skříní, nejlépe s nástavci. To je bohužel opět o penězích, které na zakoupení (třeba i starších) skříní nemáme.

Když se Spolek v roce 2004 stěhoval do Blahoslavovy 2, byli členové o 15 let mladší a byli mezi námi i mladí lidé, kteří postupně o historii a činnost Spolku ztráceli zájem, stěhovali se, věnovali se jiným činnostem a odešli. Už tehdy jsme skříně po přestěhování sešroubovávali a sbíjeli hřebíky.... Zabalení a znovu zprovoznění Spolku trvalo týdny usilovné práce. Nedovedu si to dnes, u nás letitých, dost dobře představit

Další otázkou je kam. Praha 3 je dost rozsáhlé území. Do Spolku chodí vesměs starší lidé, mnozí o holích a tak by lokalita neměla být příliš vzdálená od veřejné dopravy. V současnosti užíváme dvě místnosti - přednáškovou a pracovní, ve které je archiv a knihovna. O potřebném příslušenství - nyní umývárna s WC a kuchyňka, nemluvě. Kuchyňku jsme zakoupili a svépomocně smontovali. Jak to dnes s ní bude je ve hvězdách. Kdo, jak a kam jí přemístí? Jistě, WC i kuchyňka jsou nutné příslušenství, na přednáškých se shromažďují lidé, kteří obojí potřebují - WC i poskytnutí občerstvení během 1,5 - 2 hod. přednášky či besedy.

Kdyby nebylo jiné řešení, mohli bychom být napojení na nějakou přednáškovou místnost jiné aktivity a naše pracovní místnost by byla v dosahu. Na vlastní přednáškové místnosti netrváme ale pracovní místnost archivu a knihovny je nezbytná. Jak taková pracovní místnost vypadá je v podkapitole Mistnost pro činnost KPŽ ale nutné k ní je i WC a nějaká malá místost pro kuchyňku.

Je to přiliš mnoho otazníků a nejasností. Čas ale běží a jednoho dne bude chtět nastoupit stavební firma a Spolek dostane tříměsíční výpověď. Škoda, že projekt revitalizace domu, schválený předešlým vedením radnice, nepočítal se zachováním Spolku v současných prostorách ale určil je pro jiné využití. Obyvatelé domu si na nás zvykli, mají nás rádi a docela se diví, že musíme pryč.

Věříme, že nedojde ke krajní situaci - zrušení spolku po 50-ti letech jeho existence. Je jedním z nejstarších spolků na Žižkově. Bylo by to opravdu krajní řešení, protože podle závazných předpisů jsme povinni vše předat Archivu hl.m.Prahy. Tam pak archiválie i knihovna určitě nebudou zdaleka tak přístupné jak obyvatelům Prahy 3, tak i dalším zájemcům, jako je tomu v současnos.

PetrKall

Konec dubna 2018

Dostali jsme Podporu MČ P3 ve výši necelých 25 tis.Kč. Na členských příspěvcích je vybráno 3.705 Kč. Existenčí minimum spolku je cca 40 tis. Kč. Aby spolek přežil rok 2018, schází do rozpočtu cca 12 tis. Kč........

 

Začátek března 2018

Přežili jsme rok 2017 díky několika dobrým lidem, kteří spolku pomohli darem - zaplacením velkého členského příspěvku a stali se tak členy spolku. Hlavní podíl na záchraně ale měly úspory z předešlých let. Je začátek března a jsme v očekávání věcí příštích. Dostaneme pro letošní rok Podporu? Teď už opravdu máme prostředky jen do konce letošního roku, rezerva, léty naspořená, už končí.

Městská část připravuje na dolním Žižkově nové informační středisko, jehož součástí by mělo být i Muzeum Prahy3 a prostory pro spolkovou činnost. Do těchto prostor jsme i my pozvaní, jenže naše spolková činnost je dost specifická, nejsou to jen přednášky a nějaké sezení kolem stolu. Děláme archivační a knihovnickou činnost, poskytujeme široké věřejnosti informace i archiválie. To vyžaduje prostor pro knihovnu a archiv a samozřejmě i technické zázemí - pracoviště s počítačem a kopírkou. Proto jsme podali návrh na uspořádání prostor podle současného stavu našeho pracoviště. Pro svojí činnost Klub přátel Žižkova potřebuje pouze 1x týdně pracovní místnost cca 30 m2, ve které budou umístěny náš archiv a knihovna ve skříních, počítač a kopírka. Pokud budou skříně knihovny a archivu dobře uzamykatelné, místnost může v ostatní dny sloužit i dalším spolkům k jejich činnosti a přednášky Klubu přátel Žižkova se budou uskutečňovat v přednáškovém prostoru tohoto nového informačního sřediska. Klubu přátel Žižkova by tak odpadly každoroční finanční problémy s provozem a jedinými výdaji by pak byla vlastní činnost spolku. Nyní skutečně záleží pouze na tom, zda prostory nového informačního střediska budou umožňovat pokračování archivační a informační činnosti Klubu přátel Žižkova obyvatelům naší městské části.

PetrKall

Na konci roku 2017

Pro rok 2017 byla Městskou částí zamítnuta žádost spolku o přidělení obvyklé Podpory. V současnosti nejstarší spolek na Praze 3, který se zabývá její historii, byl  v roce 2017 nucen shánět finanční pomoc kde se dalo. Do provozních nákladů byly vloženy vlastní prostředky členů i lidí zvenčí. Městská část, prostřednictvím svých komisí a odborníků, ukázala při rozhodování o přidělení Podpory římským způsobem "palcem dolů". Opravdu, nebýt několika lidí, kteří v roce 2017 do spolku vložili svoje peníze, spolek by těžko přežil. Z hlediska soukromého spolku a jeho činnosti by to bylo v pořádku, nebýt ovšem skutečnosti, že spolek svojí činnost nevykonává výhradně pro sebe ale především pro městskou část, resp. pro její obyvatele. Kdybychom se scházeli třeba jednou týdne a povídali si navzájem co jsme viděli a potkali a opět se rozešli domů bez jakéhokoliv výstupu, bylo by to asi v pořádku. Skutečnost je ale poněkud odlišná. Opravdu se týdně scházíme, opravdu každý přináší svoje poznatky, případně materiály ale tyto věci nepadají "pod stůl". Vedeme archiv historické fotodokumentace Prahy 3, pořizujeme fotodokumentaci současnosti pro příští doby, spravujeme vlastní archiv dokumentů a provozujeme knihovní službu pro veřejnost. Do spolku přicházejí dotazy občanů o minulosti svých bydlišť, často přicházejí osobně a občas se objeví televize či film. Nejsme tedy soukromý spolek ale veřejný zdroj informací o městské části. A jako takový, bychom předpokládali finanční pomoc Prahy 3, nikoliv pro naší zábavu, ale právě pro činnost směrem k jejím občanům. Poslední roky se pohled na spolek poněkud zhoršil. Tyhle problémy jsme nemívali. Uvidíme v roce 2018. Členská základna spolku stárne a sil bojovat s nepochopením ubývá. 

PetrKall

Ledová sprcha

Komise, která hodnotí podané žádosti o podporu, nám v hodnocení přidělila ubohých 10 bodů, kdy úspěšné projekty získaly 14 až 17. Máme pocit, že naše činnost je zbytečná až překážející. Bere to chuť cokoliv dělat, tím méně pro veřejnost, pro Prahu 3. Dost ledová sprcha po 49 letech práce právě pro městskou část a její obyvatele. Nepomohl ani otevřený dopis všem zastupitelům, všem proto, aby se z toho nestala politická věc. To se bohužel ale přesto stalo, když jedna část zastupitelů navrhla nápravu v náš prospěch, nicméně by se to dotklo jiného subjektu, s čím nesouhlasila část druhá - dělící čára, koalice vesrus opozice. Přesně to, čemu jsme chtěli zabránit. Ze zastupitelů nikoho nenapadlo navrhnout rozpočtové opatření, kdy desítky milonů na Podpory by byly navýšeny o oněch pro nás životně důležitých 40.000 Kč - nikomu by tak nebylo "ukřivděno", spolek by přežil. Objevily se náznaky, že se to vyřídí jinak než přes podporu. Dobře, řešení ale musí být průhledné, nemůžeme přijmout, byť na svojí záchranu, nic, co by spolku uškodilo na pověsti být mimo politiku. Zabýváme se historií a známe mnoho problémových míst v historii Žižkova a Prahy 3.

Nezbývá než omezit činnost, prosit o pomoc kde se dá a doufat, že rok 2017 přežijeme. Zatím žijeme pouze ze slibů.....

PetrKall

Na prahu roku 2017

Jak z titulku poznámky vyplývá, rok 2016 jsme přežili i s omezenými financemi. Splnili jsme všechno, k čemu jsme se v žádosti o Podporu zavázali i za cenu finanční ztráty téměř 19 tis. Kč. Doufáme, že se taková situace nezopakuje, protože pak už by nebylo "z čeho brát" a došlo by k onomu obávanému konci z důvodů nedostatku financí. Realitou tedy je, že buď se podaří získat potřebnou výši podpory nebo v listopadu nezbude než po téměř 50-ti letech činnosti vyhlásit likvidaci Klubu přátel Žižkova. Bylo by přinejmenším hloupé, nalhávat si, že to "nějak" dopadne. Únorové výroční schůzi bude předložen i alternativní program posledního roku existence spolku.

PetrKall

Polovina roku 2016 se blíží....

Bohužel obávaný špatný scénář se naplňuje. Z potřebných 50.000 Kč pro rok 2016 jsme nakonec dostali pouze 31.000 Kč a tak 1) čeká nás ztrátové hospodaření o cca 20.000 Kč a 2) z toho pochopitelně vyplývající omezení činnosti. Je to víc než smutné, když dotace, nyní dar, se zmenšila  o cca 100.000 Kč. Děláme co se dá, letos to přežijeme. Co bude v příštím roce se bojím napsat. Leč co začíná, musí i jednou skončit......

PetrKall

Rok 2016

Už na sklonku roku 2015 bylo jasné, že Klub se opět blíží do poněkud obtížné situace - Z Grantů se stala Podpora a podle nových pravidel má spolková činnost limit prakticky jen na 50.000 Kč. Je to problém - nájem KPŽ činí 49 tis. služby, el.energie a internet dalších 32 tis.Kč. Jediné východisko je snížení nájmu na symbolickou 1 Kč/m2/rok a získání podpory v plné výši, tedy 50 tis. Kč. I tak ale na činnost mnoho nezbude. Ale s tím spolek dokáže udělat spoustu užitečné práce. A tak doufáme.....

Členská základna utrpěla v loňském roce trhliny v odchodu několika členů a ačkoliv se otevíráme veřejnosti jak jde, zásadní příliv členů, zejména takových, kteří by se podíleli na činnosti spolku, nepřibývá.

PetrKall

Rok 2015

Přednášky každých 14 dní, časopis, takový poklidný rok. Hladinu "rozčeřila" po loňském roce zopakovaná prezentace spolku na veletrhu neziskovek a sociiálních služeb na náměstí Jiřího z Poděbrad. Myslím, že jsme veletrh čestně ustáli a mnoho materiálů o historii Prahy 3 rozdali kolemjdoucím. Po něm přišel nápad, společně s městskou částí uspořádat soutěž pro školní děti, která by je "vyhnala" po Praze 3 zjišťovat správné odpovědi na soutěžní otázky. Jsou snadné i těžší, jasné i trošku záludnější, vždyť soutěž je vypsaná pro vyšší stupeň základních škol, tedy pro žáky, kteří se blíží studiu na středních školách a tedy už ne zrovna malé děti. Něco k protažení nohou po parcích, něco k přemýšlení, něco k hledání v historii. Soutěž byla vypsaná k datu 29.9., termín odevzdání vyplněných formulářů 20.11. A protože správných odpovědí jistě nebude málo, soutěž se nevyhne losování o prvních deset výherců soutěže. Dalších 30 pak dostane "cenu útěchy" - kšiltovku s nápisem Praha 3. Možná, věříme, že něco s odpovědí se v hlavách soutěžících usadí a třebaže už budou bydlet jinde, vzpomenou na místo, kde žili, chodili do školy, a třeba i to, že počítali schody jistého schodiště na Vítkov.

Nelze se nezmínit ani o čtení ze vzpomínek paní Dvořáková na jejich rodinu, počínaje dědečkem u CK Rakousko Uherské válečné maríny v Terstu. Zúčasnil se plavby lodi Novarra kolem světa. Vzal si za ženu Italku a s ní se vrátil na Žižkov, kde potom rod Dvořáků žil. Vzpomínky popisují život celého rodu a Žižkov jaký byl na počátku 19. století. Spolek nyní hledá nějakého vhodného autora, který by dokázal tento rukopis zpracovat do malé knížky, která by zavzpomínala na život v minulosti v naší městské části.

PetrKall

______________________________________________________________________

 

Výroční členská schůze 2015

Proběhla hladce, s účastí 77% členské základny. Slušná účast, přesto je škoda těch 23%, protože mezi nimi byli i ti, kteří jsou pamětníky, dlouholetými členy spolku. Trošku se mi po nich stýskalo a rád bych věřil, že jejich neúčast měla opravdu vážný důvod. Přesto ale ne zase tak vážný, aby šlo o jejich zdraví. Členská schůze schválila především změny, které vyžaduje nový občanský zákon. Tak se změnil název spolku na Klub přátel Žižkova, z.s., kde se zkratkou z.s. říká, že spolek je registrovaný. Jistě, registrovaný byl už dávno, jen nový občanský zákon (NOZ) vyžaduje, aby to bylo v názvu uvedené. Samozřejmě se musely podle NOZ upravit i stanovy spolku, k jejichž schválení bylo třeba 2/3 většiny všech členů spolku. I to se ale s účastí 77% dalo hladce zvládnout za pomocí projekce textu a vysvětlení podrobností změn. Následovaly výroční zprávy o činnosti, hodpodaření (tradičně) a plánech na letošní rok. Druhou částí jednání pak byly volby Výboru na tříleté období. V čele spolku se osvědčil a zůstává pan Schütz, místopředsedkyní se stala paní Schmiedbergerová. Ve Výboru jsou dále paní Petráková, pan Novák a paní Hlavničková. S Výborem spolupracuje paní Janatková - správce archivu a knihovny a pan Kallista jako technický a ekonomický správce spolku.

Zatím stále s napětím čekáme na Grant městské části ale věříme, že bude. Tak tedy vzhůru do tohoto roku. Co nás čeká? Přednášky, vycházky a snad i ta loni neuskutečněná výstava.
PetrKall

 

________________________________________ ____________________

 

Končí rok 2014 

Rok 2014 můžeme považovat za dost úspěšný. Z hlediska činnosti jsme splnili, kromě výstavy, vše, co jsme chtěli uskutečnit. Tedy jak přednášky, tak i vycházky. Přednášky jsme rozšířili i do DPS Roháčova, pro Svaz důchodců Praha 3 a zařízení Remedium. Pan předeseda pravidelně přispívá do Radničních novin články o historických místech Prahy 3 a hned na počátku roku 2015 bude k dispozici nová knížečka "Stručná historie Žižkova", kterou jsme pořídili z grantu MČ P3. Čtyři čísla klubového zpravodaje v roce 2014 jsou také dobrý výsledek.

Díky úsporným opatřením v minulosti a také díky sponzorům jsme kromě úspěchů v činnosti mohli provést i změny v prostorách spolku. V klubovně jsou nové záclony na oknech a v kuchyňce nový nábytek - kuchyňská linka. I sociální zařízení prošlo změnou - pryč jsou tam umístěné staré registračky, ve kterých byly úklidové prostředky a pár odložených věcí. Jsou dílem vyřazeny, dílem v nových skříňkách. Členové spolku si to za dobu jeho existence ve stálém provizoriu, často v nevhodných i suterénních prostorách, s vybavením z vyřazeného nábytku, zaslouží. Kéž by se jednou podařilo získat i lepší nábytek - skříně pro uložení materiálů archivu a knihovny! Nejdůležitější teď ale je, získat grant pro činnost a provoz spolku na rok 2015.

PetrKall

________________________________________ ____________________

 

Polovina září 2014 

Městská část Praha 3 vypsala grantová řízení pro rok 2015. Nečekáme na nic a podáváme žádost, letos prý jsme první :-) .

PetrKall

________________________________________ ____________________

Končí srpen 2014 - je po prázdninách

tedy především školákům ale přiznejme, že i mnohým z ročníků starších, protože "služby" babiček a dědečků jsou i v 21. století stále žádané. I ti, kteří tyto rodinné služby neposkytovali, přesunuli často svoje působiště mimo Prahu, na chaty a chalupy. Někteří odcestovali do hor, jiní na pláže či po světě za poznáním. Často ale kombinovali vše uvedené, včetně toho hlídání dětí. Přesto byli i tací, kteří z Prahy nohy moc nevytáhli, ať už svým přičiněním, či shodou náhod. Začínáme tedy druhé pololetí setkávání a přednášek a webové stránky mají malé překvapení - do archivu Žižkovských Listů přibyla čísla 1 -10. Tedy kvalitou naskenování nic moc ale čitelné to je. Je to další krok do poznávání jak historie Prahy 3, tak i spolku samotného. V září vychází č.57 - pokračování článků z č. 55 a v letošním roce ještě vyjde č. 58. Kromě toho máme ještě "projekt" na malou brožurku o historii Žižkova - text z čísla 56, rozšířený o přehled starostů na Žižkově a  také stručný přehled vedení městské části po roce 1989.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Končí červen 2014, první polovina roku

Za uplynulý půlrok se KPŽ vůbec nemusí stydět. Pravidelné přednášky v Klubu a obyvateli DPS v Roháčově ulici oblíbené přednášky a besedy v jejich klubu i stálé zlepšování Žižkovských Listů. V neposlední řadě také úspěšné prezentování Klubu na Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací - "Den barev"  na náměstí Jiřího z Poděbrad (viz Fotogalerie). Stánek KPŽ byl navštívený mnoha zájemci o historii Žižkova a dotisky tří předešlých vydání Žižkovských Listů byly během dne rozebrány. Zejména se těšilo zájmu poslední vydání č. 56, ve kterém MVDr. Svejkovská zpracovala vznik a historii Žižkova a kde byla i prezentována historie Klubu. Rozhodli jsme se, že toto vydání ještě znovu vytiskneme a dáme k dispozici Informačnímu Centru Praha 3, Základním školám a DPS. Nové vydání Žižkovských Listů č. 57 je v současnosti již připravené k vydání. Obsahuje pokračování příběhů z čísla 55.

V podzimním běhu nás čeká 7 přednášek či besed a pravidelné Vánoční setkání, vše v prostorách Klubu. K tomu stejná činnost v DPS a dost možná i podzimní vycházka.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Je jaro 2014

Dostali jsme Grant, zvládáme všechny termíny přednášek, ustálilo se docházení s přednáškami do DPS v Roháčově ulici, kde jsme vždy vítáni. Klubový časopis Žižkovské Listy vychází docela pravidelně a "v šuplíku" už máme náplň předem do dalších dvou vydání. Připravujeme se na prezentaci spolku na "Veletrhu sociálních aktivit na Praze 3", zkrátka Klub žije hodně aktivně. V současnosti nás jen trošku zaskočil nový občanský zákon - NOZ svými zásahy do poměrně klidného života spolku. Musíme změnit název, resp. doplnit, písmeny "z.s." - Klub přátel Žižkova, z.s. (Klub........, zapsaný spolek). To následně spustí lavinu změn v bance, nové dopisní papíry, razítko, dodatek nájemní smlouvy, ohlásit změnu PRE, atd. atd. Také dosavadní registrace spolků, do konce roku 2013 vedená na MV-ČR, přechází na Rejstříkové soudy. Samozřejmě v neprospěch spolkových činností - každý zápis už ne zdarma ale za "pouhých" 1.000 Kč. V souvislosti s tím provedeme i velkou revizi současných stanov spolku, především tak, aby byly v souladu s NOZ. Čas na to je dostatečný - změny se musí uskutečnit až koncem roku 2015, tedy po výroční schůzi, která proběhne někdy v únoru 2015.  

PetrKall

________________________________________ ____________________

Začíná listopad

a potvrzuje se co bylo na konci prvního pololetí řečeno: klub funguje dál v plném rozsahu, jen zájem členů o přednášky poněkud ochládá. Jistě, musíme se zaměřit na hodně zajímavé přednášky. Zřejmě také schází rozesílání pozvánek poštou ale po posledním  zdražení poštovného to už vůbec nepřicházá v úvahu. Za zásilku 13 Kč, kdy musíme obeslat nejméně 30 členů, jde o částku téměř 400 Kč, což je zcela núnosné! Začátkem října nás zaskočilo vyhlášení Grantů s konečným termínem 31.10. - šibeniční termín! Ale stihli jsme to i přes novou změnu v podávání. Také se konečně uzavřela kapitola suterénu klubu. Místnost jsme vyklidili (ufff!), předali SKM a nedávno pan předseda podepisoval novou smlouvu o nájmu. I Internet od nového, podstatně levnějšího providera funguje bez problému. Zdá se, že jsme opravdu překonali krizové období, i když s naší závislostí na přidělení či nepřidělení grantu je kažý rok s otazníkem, zda není poslední. Městská část nás ale svojí grantovou politikou stále drží při životě. Skončit by bylo škoda, existujeme už skoro půl století.... Už jen to je pro nás velký závazek.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Končí první pololetí

a až na malé "zaškobrtnutí" v programu jedné přednášky, uskutečnili jsme všechno, co jsme si naplánovali. Tedy nejen přednášky  a vycházky (byly dvě) ale i znovu jsme přivedli k životu klubový časopis Žižkovské listy, byť prozatím pouze v elektronické podobě (ale i v několika výtiscích). Další číslo (54) je už na obzoru a věříme, že se již bude blížit profesionální úpravě předešlých ročníků. Předpokládáme ale, že převážné množství časopisu bude rozesíláno elektronickou cestou. Časopis bude zveřejněn i zde na webu. V papírové formě bude k dispozici pouze několik exemplářů, převážně pro sběratele, archiv Klubu a pro ty, kdo nemají internet k dispozici.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Dostali jsme Grant

Je polovina dubna a předseda podepisuje smlouvu na 120 tis.Kč., tedy stejně jako v loňském roce. To bude stačit na provoz a běžnou činnost. Musíme požádat o zrušení nájmu suterénní místnosti kterou nevyužíváme. To nám dost pomůže - citelně se tím sníží nájem. Budeme hledat nějakého sponzora na výměnu stávajících dvou CTR monitorů za LCD, do klubovny nějaký větší, aby byl čitelný i při přednáškách.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Je prvního března 2013

a Klub funguje, dnes jsme doplnili chybějící akce na první pololetí letošního roku. Zdá se, že loňská krize je zažehnaná.

Teď pochopitelně žijeme jako každý rok v napětí zda dostaneme grant. Věříme ale, že ano. Jediné, co se zatím nedaří, je vydávání časopisu - ach paní Polanecká..... Snad i to zvládneme. Nejde ani tak o obsah jako o redakci a vydávání.

PetrKall

________________________________________ ____________________

Mimořádná členská schůze 18.9.2012

Příjemně překvapilo, že se dostavilo 84% řádných členů spolku. Svědčí to o tom, že Klub přátel Žižkova bude žít dál. Byl zvolen nový předseda spolku, přednesena pololetní zpráva o hospodaření s výhledem do dalšího období.

Předsedou Klubu přátel Žižkova se stal jeho dlouholetý aktivní člen Jan Schütz, kterého známe z řady přednášek.

Co je před námi? Program přednášek na podzimní běh najdete na "Co připravujeme". Od rodiny bývalé předsedkyně máme přislíbené jedno kompletní vydání časopisu o životě paní Polanecké. Do konce roku bychom rádi vydali ještě další, ve kterém kromě obvyklého obsahu chceme oznámit i naše představy o budoucnosti KPŽ.

Teď ale nejprve musí proběhnout "legislativní povinnosti" - registrace upravených stanov na MVČR a  předání přístupu k účtu spolku v bance novému předsedovi.

PetrKall

________________________________________ ____________________

To, čeho jsme se tolik báli, stalo se skutečností.
V sobotu 19. května, v časných ranních hodinách nás ve věku 88 let navždy opustila paní

Jiřina Polanecká.

 

Člověk, který má největší zásluhu za vůbec existenci Klubu přátel Žižkova. Spolku, kterému věnovala velkou část svého života. Klub přátel Žižkova byl pro ní vším a ona také celé své já věnovala jeho chodu. A jakkoliv jsme pro chod spolku i my ostatní dělali maximum, jeho tvůrčí složkou ale vždy byla ona, jak zajišťováním programu přednášek, tak především vydáváním klubového časpisu.
Budete nám scházet, stále se budeme setkávat s tím, že už s námi nejste. A i když určitě chceme udržet Klub přátel Žižkova dál tak, jak ho mnozí znají, nebude to jednoduché.  Budete nám u toho, paní Polanecká, moc, moc chybět....

PetrKall
________________________________________ ____________________
Na webových stránkách Prahy 3 je vyvěšený seznam přidělených grantů. Bohudík, je tam i Klub přátel Žikova. Dostali jsme 120 tis.Kč. Takových peněz, řekl by mnohý! Leč to jsou téměř přesně peníze na úhradu nájemného (106 tis.Kč), elektřiny a internetového připojení (13 tis.Kč), zkrátka až na nějakých 1.400 Kč na provozní náklady. Bez toho bychom museli "stáhnout roletu" a spolek rozpustit.
 Prostředky na činnost tedy musíme hledat kde se dá, případně činnost redukovat podle svých finančních možností. Co to jsou ty "možnosti"?  Příjem z členských příspěvků se pohybuje (podle počtu členů) kolem 6 tis. Kč. A rezervy? Vydávání časopisu - jedno vydání 1.550 Kč, tedy nikoliv 4x ale jen tři čísla. Poštovné? Zasílání pozvánek se omezí na sdělení v regionálním tisku a celoročním plánu přednášek, kdy jednotlivé přednášky budou ohlášeny pouze na internetu, vývěsce na klubovně a ve zmíněném regionálním tisku. Šťastný, kdo má mailovou adresu! Ale 10  Kč za jednu pozvánku prostřednictvím Pošty, to je v této situaci pro KPŽ opravdu luxus! Nákup knih či archiválií - jen po velikém uvážení a fotodokumentce se bude proplácet výhradně za jednotlivé snímky. Zkrátka, činnost Klubu může být větší či menší podle "stavu Unie", ale hlavně, máme na provozní náklady, tedy na "střechu nad hlavou". Nějaké myšlenky na vylepšení technického vybavení je třeba zapomenout. Ještě že mnozí jsme lidé z dob kutilských. Tak jsme přes zimu z několika trosek PC dali dohromady celkem slušný stroj pro přístup k Internetu.
 Jiná věc je, že jak již bylo několikrát zmíněno, na mnohých z nás hlodá věk a tedy zdraví. A tak s otevřenou náručí přivítáme každou pomoc s činností spolku.

PetrKall________________________________________ ____________________


Je začátek roku 2012
Přežili jsme finanční krizi spolku v roce 2011, jednak díky velké pomoci Městské části Prahy 3, jednak díky prozíravosti a léty vytvořené rezervy. Ta je teď sice vyčerpaná ale svůj úkol splnila - KPŽ přežil. Z pohledu činnosti nás čeká obvyklý seriál přednášek, nějaká vycházka a spolupráce s Městskou částí na akci Žižkov sobě. Z pohledu technického vybavení výměna PC v archivu za méně stařičký, schopný připojení k Internetu. PC typu 381 je opravdu už hodně hluboko za horizontem..... Na konci roku 2011 nám také definitívně odešla tiskárna, takže další vydání. Aby toho nebylo dost, začíná zlobit i kopírka - pro archiv životně důležité zařízení a tak musíme povolat na pomoc servis. Ani to nebude levná legrace. Inu, peníze, peníze, peníze. Bohužel podnikatelé teď nemají zrovna "na růžích ustláno" a tak se jistě nebudou trhat s velkou pomocí. Ani rok 2012 tedy nebude "procházkou v růžové zahradě" ale nic nebudeme vzdávat předem. Co ale cítím jako největší problém je nedostatek členů, kteří by mohli a hlavně chtěli působit ve vedení spolku. Ale tenhle nářek není nic nového, o tom jsem tu už psal dávno.
Takže s odvahou do roku 2012.   

PetrKall________________________________________ ____________________


Těžký rok 2011 - polovina roku
První polovinu roku máme za sebou, Městská část splnila co slíbila (děkujeme!) a Klub je zachráněný, i když "s odřenýma ušima". Kromě již existujícího problému s financemi došlo k havárii zámku bezpečnostních dveří klubovny a bylo z toho nečekané vydání ve výši 6 tis. Kč. Dum spiro, spero! Ještě trošku "přiškrtíme již dost utažené kohoutky" a jde se dál.
Přednášky s promítáním prezentací v prvním pololetí nás poučily, že pro budoucnost bude nutné pořídit alespoň starší notebook na stůl přednášejícího, protože ne každý svůj notebook má a navíc, ne každý notebook bez zásahů do jeho software - nastavení, umí připojit dataprojektor. A zasahovat do cizího notebooku, to je vždy tak trošku riziko.  Tenhle nákup ale až někdy v příštím roce, pokud by se ovšem nenašel nějaký velkorysý dárce.... Ale díkybohu, stále jsme nevybočili z limitů našeho rozpočtu pro tento rok.

PetrKall________________________________________ ____________________


Těžký rok 2011
Ano, Klub přátel Žižkova čeká dost těžký rok. Je životně nutné zredukovat všechna vydání na minimum, protože nebude z čeho je hradit. Vlastní vinou se Klub v letošním roce připravil o možnost získat grant pro svojí činnost. Jen díky přislíbené pomoci Městské části máme šanci toto období přežít.
Úsporná opatření se ale nedotknou ani přednáškové činnosti ani provozu archivu a knihovny. I časopis Klubu by měl vyjít v obvyklém počtu vydání. Bohužel bude nutné omezit fotodokumentační činnost a kontakt s členy Klubu - zasílání časopisu a pozvánek. Pozvánky i časopis ale bude možné osobně vyzvednout v prostorách Klubu v obvyklé době, tedy každé úterý od 16 do 18 hod.
Výhodu mají pochopitelně ti, kteří pravidelně do Klubu docházejí a také vy, kteří máte k dispozici Internet a mailovou adresu. Všem, kteří nám sdělili svojí mailovou adresu již delší dobu pozvánky zasíláme elektronickou cestou

PetrKall
________________________________________ ____________________
Čtyřicet let od založení spolku zabývajícího se historií Žižkova
V roce 1970 byl na Žižkově založen spolek převážně obyvatel této části města Prahy, který se začal systematicky zabývat historií Žižkova.
V čele spolku, který si vybral název "Klub přátel Žižkova", stanul prof. Sakař, který spolek vedl až do roku 1990, kdy k datu 30.6.90 musely být podle zákona č.83/1990 Sb. všechny spolky zaregistrovány. Tuto povinnou registraci ale spolek nezvládnul a následně zaniká. Nicméně zaniká spolek jako takový, nikoliv činnost lidí, kteří se historií Žižkova zabývali. Následníkem Klubu přátel Žižkova se od 15.7.1991 pod vedením Ing. Krejčího a prof. Sakaře stává "Spolek pro zřízení muzea pro Žižkov a okolí". Tento název zůstává v platnosti až do 1.11.1994, kdy se spolek opět vrací k názvu historickému, tedy "Klub přátel Žižkova", pod kterým působí až dodnes.

PetrKall
________________________________________ ____________________


 Klub přátel Žižkova na počátku roku 2010
Stárnutí členské základny a "odchody dříve narozených". To je velký problém mnoha spolků, KPŽ nevyjímaje. I Klub přátel Žižkova musí přemýšlet o budoucích nástupcích všech těch, kteří dosud Klub "tlačí před sebou". Let přibývá, sil ubývá a těch, kteří by chtěli či mohli převzít chod spolku se nedostává.
Každý, kdo by se chtěl zapojit do organizování a vedení spolku bude mít usnadněnou práci tím, že spolek je zaběhnutý, technické problémy nejsou v dohledu a tak jde hlavně o organizování činnosti, tedy přednášky, setkání a pod.
Výroční schůze spolku proběhla hladce a v přátelské atmosféře, ostatně stejně, jako už po řadu let.  Pro rok 2010 zůstává vedení spolku v původním obsazení a bude-li dostatek sil a zdraví, poběží činnost jako dosud.
A tak tedy vzhůru do dalšího roku, jubilejního, protože Klub přátel Žižkova i přes proměny svého jména se v roce 2010 dožívá úctyhodných 40-ti let spolkové činnosti.

PetrKall
________________________________________ ____________________


Přijde jaro přijde, zase bude máj (2009)
 ..zpívala moje maminka.
 V této chvíli je už nějakých 12 hodin jaro. Je 21. března, chvíli před půlnocí a jakkoliv mě už láká vlézt do postele, ještě se chci podělit o tyhle první jarní pocity. Tedy jarní! Venku to moc jarně nevypadá, je tam pár stupňů nad nulou, vlhko, zataženo. To jen v duši mi něco pořád říká, že už konečně to musí přijít, vyleze sluníčko, nějaký ten podběl ve škarpě, sedmikrásky v trávě a snad i nějaká ta pampeliška.... Jenže k těm to je ještě chvíli. A tak přece jen ta klubovna s připravenými přednáškami přijde vhod. Ona kažá ta přednáška či beseda má svoje kouzlo ale ty, které teď přicházejí na řadu budou opravdu dobré. Dubnový program najdete na straně "co chystáme" a i květen už je jasný, přestože na "fermanu" ještě nevisí.
Jaro přinese na Žižkově změnu v televizním vysílání, kdy městský vysílač v Mahlerových sadech definitivně přestane analogově vysílat. Nastane doba digitální, což se ale pozná jedině doma, na fasádách Žižkova by se to nemělo příliš projevit. Píšu to divně, že? Fasády a digitální vysílání!?! Určitě se ale na domech objeví další satelitní antény, protože satelitní příjem je pro mnohé velice zajímavý jak kvalitou příjmu, tak i pestrostí programů. Ale radost z těch antén nikdo nemáme. Není to zrovna moc krása když je fasáda domu a převážná část balkonů ozdobená talíři o průměru 0,8 - 1,2 m! Určitě to žádná krása není a vzhledu domů a ulic to určitě neprospěje. O co by bylo příjemnější, kdyby si se stejnou vehemencí lidé zdobili okna truhlíky s květinami! Jenže satelity na rozdíl od květinových truhlíků se nemusí zalévat ani jinak udržovat. A protože se také vůbec neudržují, jsou některé antény pěkně rezavé a "estetický" dojem je ještě silnější!
 Ale to jaro se už skutečně blíží. Tady na Jarově už vyzpěvuje kos a zase bude tráva zelená, od pejsků pěkně proložená exkrementy a na stromech zelené listí schová ve větvích zachycené mikrotenové sáčky. Večer se otevřou okna bytů a do večerního ticha se ačnou linout zvuky televizorů a rádia, sem-tam dolehne nějaká ta domácí výměna názorů a od podzemních garáží za domem se bude celou noc ozývat přijíždění a odjíždění aut. Těším se na to jaro i přes všechny shora uvedené radosti. I přesto, že tytam jsou krátké kalhoty, cvrnkání kuliček, lítání na kole jak by řekla moje maminka a všechno, co s jarem v mládí souviselo.
Jsou dvě minuty přes půlnoc, první jarní den končí a tak půjdu spát. Ráno....., no zítra asi ještě ne, brzo už to jaro opravdu přijde!

PetrKall
________________________________________ ____________________


Podzimní přemítání (2008)
Přešlo léto a začal čas plískanic. Teď už se nedá čekat nic jiného než že bude ještě hůř:  brzo tma, déšť, studený vítr  a vůbec.... Tahle  roční doba svádí zalézt, zůstat někde v teple a nevystrčit ani nos do toho nečasu. Chyba! Tak to právě ne. Podzim a pak i zima je přesně ta správná doba zajít za přáteli, dát si hrnek horkého čaje a třeba i s troškou rumu a vyprávět si, naslouchat druhým, třeba co jim se přes léto přihodilo. A samozřejmě také zajít na přednášku, protože právě o tom tenhle náš klub je: nebýt sám. Mít přátele, zajímat se o něco, třeba o ten Žižkov. Ale nebýt sám a nespoléhat se jen na přísun zábavy z té "zatracené bedny", jak občas můj táta televizi říkal.
 Do klubu chystáme novinku. Měli bychom mít  v dohledné době v klubovně Internet, a to tak, že komukoliv k dispozici. A těm, kteří to neumějí, učitě pomůžeme naučit se s počítačem pracovat. Opravdu na tom nic složitého není.
 Už i to připojení k Internetu máme vyřešené, monitor už stojí na místě.... Jen ten počítač dělá problém. Zatím máme jen takévého "dědečka" se kterým se pereme. Zkusíme najít nějakého sponzora, který by nám věnoval nebo dlouhodobě zapůjčil něco lepšího. Dneska už počitač nestojí nějakou nedostupnou částku ale přece jen je to pro Klub příliš náročné. Tak ještě chvíli musíme posečkat a hledat. Ale Internet, to je taková "třešnička na dortu". To nejdůležitější jsou schůzky a přednášky, společnství lidí, bez kterého bývá člověku smutno.
 A tak, "přijďte pobejt", na čaj (i kávu) máme postaveno.....

PetrKall________________________________________ ____________________
Rok 2008......
         
Od roku 1358, kdy Karel IV. přikázal osázet stráně kolem Prahy vinnou révou uplynulo 650 let. Dnes už je jich jen několik. Praze 3 nejbližší je vinice Gröbovka na Královských Vinohradech.  Jistě významnou  je památkově chráněná vinice sv. Kláry v Troji s blízkou vinicí Salabkou, dále Arcibiskupská v Modřanech a konečně,  nejmladší,  Máchalka na Praze 9.
          V prosinci 1878, tedy před 130 lety byl podán návrh na povýšení Obce žižkovské na město. O dvacet let později, roku 1898, dostalo Město Žižkov městský znak, dále popsaný v udělujícím diplomu:
          Červený štít napříč prostoupený stříbrnou zdí s cimbuřím, v jejímž středu zdvihá se stříbrná věž se špičatou střechou, na které jsou zlaté makovice; věž tato má okno nad branou klenutou. Po každé straně brány pne se ze zeleného trávníku, jenž od spodku štítu vystupuje, přirozená, hojně listnatá vinná réva  s hrozny, kolem tyče ovinutá a rozvětvující se pod věží a cimbuřím zdi. Vpravo od věže vyniká za cimbuřím zdi, hledíc vpřed, postava císaře Karla IV., krále českého, s dlouhými vlnitými vlasy a vousy v korunovačním ornátě a s královskou korunou na hlavě. Vlevo od věže, rovněž hledíc vpřed, vyniká postava vojevůdce husitského Jana Žižky z Trocnova v železném brnění a s přilbou na hlavě, majíc na náprsním krunýři červený kalich a přes krunýř modrý plášť se širokým hnědým límcem z kožešiny, spjatý zlatou šňůrou s třapci. Kolem štítu jest zlatá arabeska, na které spočívá kamenná koruna s pěti vruby.
          A ještě jednou letopočet s číslem osm na konci. 30. října 1898 je položen a posvěcen základní kámen kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí.
V pamětní listině se píše:
          Dne 30. měsíce října L.P. tisícího osmistého devadesátého osmého posvěcen jest tento základní kámen katolického chrámu Páně v městě Žižkově, zakládaného ke cti sv. Prokopa,  syna a patrona národa českého,  na památku padesátiletého slavného panování  Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.   
          K významným letopočtům naší země zakončeným osmičkou tedy připojme i tyto, které se týkají Žižkova a zkusme zaznamenat, zda i v roce 2008 nenajdeme událost, na kterou si v budoucnosti třeba někdo vzpomene jako na významný rok této části Prahy.

  PetrKall
  citace textů dokumentů pocházejí
  z knihy A.Srba a JUDr.J Houby - Žižkov