Termíny akcí v KPŽ

          I. pololetí 2018

               Všechny akce v prostorách Klubu se konají (až na označené výjimky)

               na adrese Blahoslavova 2, vždy od 16.30 hod.

 

leden____________________________________________________________

  2.1       Novoroční kafe

              Beseda, co starý rok odnesl a nový přináší

              moderují Jan Schütz, Petr Kallista, KPŽ

16.1.     Jak se mění město

              přednáší Jan Schütz, KPŽ 

30.1.      Žižkovák ve světě – Egypt a Jordánsko

               Vyprávění a fotografie z cest Jarmily Hlavničkové

únor_____________________________________________________________

13.2.      Výroční schůze KPŽ

                 ZAHÁJENÍ V 16 HOD.

27.2..       Beseda s redakcí Radničních novin 

                 Jak se tvoří periodikum Prahy 3 Radniční noviny,        

březen____________________________________________________________

13.3.       Jak se mění tvář Žižkova

                Beseda s Janem Schützem - KPŽ                         

27.3.      Žižkovák ve světě – Tunis

               Vyprávění a fotografie z cest Jarmily Hlavničkové

duben____________________________________________________________

10.4..                                           

24.4.     

květen_____________________________________________________________

  8.5.                                         

22.5.    

červen_____________________________________________________________

  5.6.                                             

19.6.