Termíny akcí v KPŽ

II. pololetí 2019

 

V současné době se připravuje přestěhování spolku na novou adresu. Na současné adrese se připravuje revitalizace objektu a prostory spolku mají být využity pro dům. Městská část Praha 3 nám ale vyšla vstříc a nabídla jiné prostory v okolí Olšanského náměstí.

Během července a srpna jsou obvyklé letní prázdniny, během kterých je nutné nové prostory dost zásadně upravit. Vlastní stěhování, které bude jistě velice náročné, předpokládámě během září a října, takže z těchto důvodů není zatím podzimní přednáškový cyklus známý.