Vzhledem k opatřením na potlačení epidemie

se přednášky nekonají.

Individální konzultační a informační služba

o lokalitách, domech a historii Prahy 3 je i nadále k dispozici telefonicky nebo mailem.

Jakmile to opatření dovolí, najdete nás v Klubu opět každé úterý od 13.30 do 16 hod.,

každé druhé úterý na přednášce.

Klub přátel Žižkova, z.s., působí na adrese

Ondříčkova 35, Praha 3

 

 

 Klub přátel Žižkova

je společenství lidí, nejen těch, kteří se na Žižkově narodili, bydlí či bydleli zde, ale zajímají se o historii této části Prahy. Klub přátel Žižkova si váží každého, kdo se Žižkovem a jeho historií zabývá a rádi tedy mezi sebou přivítáme každého nového zájemce o členství.

Historie Klubu sahá do konce šedesátých let. Koncem roku 1969 se v salonku hotelu Tichý sešlo asi 60 obyvatel Žižkova na besedě s pamětníky dob dávno minulých. Na tomto večeru padnul návrh založit spolek, který se bude zabývat historií Žižkova. 10. března roku 1970 se konala první, zakládající schůze Klubu přátel Žižkova, který si dal za úkol pořádat přednášky a vycházky a také, od dubna 1970 vydávat časopis Zpravodaj KPŽ.

Kolem roku 1990 vzniká na Žižkově Muzejní spolek pro Žižkov s časopisem Žižkovská republika. Muzejní spolek ale měl poměrně krátký život a pamětníci i zájemci o Žižkovskou minulost se vrátili k původnímu spolku, Klubu přátel Žižkova. Původní Zpravodaj KPŽ byl v roce 1988 přejmenován na Žižkovské Listy, aby v roce 2020 se vrátil k původnímu názvu.

Klub přátel Žižkova je místní kulturně - společenskou aktivitou, zabývající se historií Prahy 3. Je podporovaná Městskou částí jak poskytnutými nebytovými prostorami, tak i finanční podporou provozu a činnosti spolku prostřednictvím grantů. Rozsah činnosti Klubu přátel Žižkova je tedy zcela závislý na grantech  a darech. Členské příspěvky, jejich dolní hranice, jsou stanoveny podle reálných možností převládající většiny členské základny - seniorů. Dolní hranice příspěvku je 125 Kč ročně, horní pochopitelně stanovena není.