Termíny akcí v KPŽ

                                                 I. pololetí 2017

                                              Všechny akce v prostorách Klubu se konají (až na označené výjimky)

                                                            na adrese Blahoslavova 2, vždy od 16.30 hod.

 

leden__________________________________________________________________________________________

  3.1.                                                                    Novoroční kafe

                                               beseda o Praze 3 v roce uplynulém i roce nastávajícím.  

17.1.                                                 Žižkovák ve světě - Střední Amerika

                                                Vyprávění a fotografie z cest Jarmily Hlavničkové

31.1.                                                 Žižkovské nádraží - Parková čtvrť

                                         beseda o projektu zástavby severní části Žižkovského

                                              nákladového nádraží - moderuje Petr Kallista, KPŽ

únor___________________________________________________________________________________________

14.2..                                          Výroční schůze Klubu přátel Žižkova, z.s.

                                                                      začátek v 16.00 hod.

28.2.                                                        Mgr. Jiří Hošek a Newyjou                       

                                           Mgr. Jiří Hošek uvádí svůj film o C&W kapele Newyjou

březen_________________________________________________________________________________________

14.3.                                                                Restaurování                 

                                              o restaurování historických děl vypráví PhDr. Novák

28.3.                                 Ze žižkovského herbáře - každá kytka má svůj příběh

                            O flóře na Žižkově vypráví RNDr Jiří Sádlo, CSc, z Botanického ústavu ČAV

duben__________________________________________________________________________________________

11.4.                                               Adopce významných pražských hrobů

                                               beseda s O.Dvořáčkovou ze Správy Pražských hřbitovů  
              
              

25.4.                                                             Žižkovák ve světě - Arménie, Gruzie

                                                         Vyprávění a fotografie z cest Jarmily Hlavničkové      

květen__________________________________________________________________________________________

16.5.                                                                Neumanova vila a její hosté

                                                                           přednáší PhDr. Jiří Kraus

30.5.                                                             Vycházka na Olšanské hřbitovy

                                                                F.Sauer, J.Veselý, F.Šťastný, L.Fialka a další         

červen__________________________________________________________________________________________

13.6.                                                                                 

27.6.

 

________________________________________________________________________________________________